Tamaño do Texto
Miércoles, Junio 20, 2018

Innovación e internacionalización

 

DENOMINACIÓN

FECHA

ENTIDAD /ORGANISMO

Informe de Orietnacións estratéxicas de mellora da internacionalización no sector de feiras e eventos  de Galicia 2020

2014

AGAFE

 
Orientacións da mellora dainnovación na actividade feiral  e de eventos en Galicia 2020 2014 AGAFE  

Plan Estratégico Director del Centro Tecnológico de la Carne de Galicia

2012

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

 

La influencia del Capital Intelectual en la capacidad de innovación de las empresas del sector de automoción de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal (Premio extraordinario 2010)

2011

Cátedra Eurorrexión Galicia- Norte de Portugal

 

Plan Director del Centro de Investigacion Forestal de Lourizan (CIF –Lourizán)

feb 2010 a sep 2010

Dirección Xeral de Montes

 

Plan director de Actuacións para a Dinamización da Innovación nas Actividades Empresariais de Turismo de Galicia

dic 2008 a dic 2008

D.X. de I+D+I. Consellería de Innovación e Industria.

 

Desenvolvemento da innovación e internacionalización da agrupación: Industria do Metal d Bens de Equipamento

ene 2008 a jun 2008

Instituto de Desarrollo Caixanova

 

Plan Director de Actuacións para a Dinamización da Innovación na Cadea de Loxística e Transporte

mar 2007 a dic 2007

D.X. de I+D+I. Consellería de Innovación e Industria. Xunta de Galicia

 

Plano Director de Actuacións para a Dinamización da Innovación na Cadea De Textil-Confección-Moda

mar 2007 a dic 2007

D.X. de I+D+I. Consellería de Innovación e Industria. Xunta de Galicia

 

Diagnóstico Estratégico del futuro Centro de Información e Investigación Ambiental de Galicia (CINAM)

may 2007 a

oct 2007

D.X. de Desenvolvemento Sostible. Consellería de Medio Ambiente

 

Análisis estratégico del futuro Centro de Información e investigación (CINAM)

oct 2006 a

dic 2006

D.X. de Desenvolvemento Sostible. Consellería de Medio Ambiente.

 

Innovación e internacionalización empresarial. Cadenas de Agro-Mar-Industria; Construcción y Materiales De Construcción; Turismo-Ocio-Cultura y Relacionados

ene 2006 a dic 2007

Instituto de Desarrollo Caixanova

 

Plan Director para la dinamización de la Innovación en la Cadena de la Madera de Galicia.

may 2006 a

dic 2006

D.X. de I+D+I. Consellería de Innovación e Industria. Xunta de Galicia.

 

Plan Director del Centro de Innovación y Servicios de la Madeira (CIS – Madera)

may 2006 a

dic 2006

D.X. de I+D+I. Consellería de Innovación e Industria. Xunta de Galicia.

 

Plan estratégico de la innovación de Galicia 2010: una visión sintética

2005

Revista madri+d

 

Divulgación do Plan Estratéxico de Innovación de Galicia

may 2005 a sep 2005

Dirección Xeral de I+D. Xunta de Galicia

 

Diagnóstico e diseño estratégico do Plan Estratégico da Innovación de Galicia

abr 2004 a oct 2004

Dirección Xeral de I+D. Xunta de Galicia

 

Análisis estratégico de Innovación de Galicia, 2010

jul 2003 a nov 2003

Dirección Xeral de I+D. Xunta de Galicia

 

Modelo de Sistema de Información estratégico para las Pymes gallegas: el reto de la internacionalización

jul 2000 a ago 2002

Dirección Xeral de Investigación E Desenvolvemento. Xunta de Galicia

 

Aplicación do modelo AEKA-INTELECT para o desenvolvemento da estratexia basada na dirección do coñecemento en PSA-Peugeot Citroën (Centro de Vigo)

mar 2002 a dic 2002

PSA-Peugeot Citroën

 

Análisis Estratégico del Conocimiento en Automoción. Modelo AEKA

2001

Cluster De Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA)

 

La competitividad de la empresa gallega en los mercados internacionales: análisis, diagnóstico y diseño de actuaciones de apoyo. Plan Estratégico de internacionalización de la Zona Franca de Vigo

ene 1999 a dic 1999

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

 

Catalogo G4

Descargar catálogo del Grupo de Investigación Ver Presentación del Grupo de Investigación