Tamaño do Texto
Miércoles, Junio 20, 2018

Cooperación

 

DENOMINACIÓN

FECHA

ENTIDAD /ORGANISMO

Asistencia Técnica en la elaboración de la propuesta de creación de la Red Gal-Eventos: Galicia espacio de excelencia en la organización de eventos.

2012

Expourense

 

Realización do proceso de Constitución e plan estratéxico do Clúster de Loxística e Transporte de Mercancías de Galicia

Ene 2011 a dic 2011

DX de Industria, Enerxía e Minas y DX de Mobilidade.

 

Realización do proceso de constitución e plan estratéxico do Cluster da Auga de Galicia.

may 2010 a

dic 2010

Asociación de la propiedad balnearia de Galicia

 

Deseño e desenvolvemento de grupos de traballo na Agrupación Empresarial Innovadora Termal de Galicia (AEITEGAL) para a continuidade na sistemática de detección de necesidades de mellora e deseño de proxectos colaborativos

nov 2010 a

ene 2011

AEI Termal de Galicia (AEITEGAL)

 

Realización da análise e deseño estratéxico e proceso de constitución da Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) Termal de Galicia.

dic 2009 a

abr 2010

Asociación de la propiedad balnearia de Galicia

 

Proceso de constitución e axenda estratéxica da Plataforma Tecnolóxica Galega de Loxística (LOXISGA)

nov 2008 a

abr 2009

Fundación para o fomento da Calidade Empresarial

 

Proceso de Constitución e plan estratéxico do Clúster da Madeira de Galicia

jul 1999 a
oct 2002

Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia CIS-Madera

 

Catalogo G4

Descargar catálogo del Grupo de Investigación Ver Presentación del Grupo de Investigación